Ászf

/Ászf
Ászf 2017-03-31T13:57:09+00:00
  1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Felhasználói Szerződés (ÁSZF) szabályozza a Riderline Kft.  (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató internetes oldalán regisztrált magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, illetve a magyar és külföldi állam joga alapján létesített jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: Felhasználó) és szolgáltatási jogviszonyát.

 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe Szolgáltató jelen ÁSZF-ben hivatkozott szolgáltatásait, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető:  www.riderline.net/aszf.

 

 1. Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Riderline Kft.

A szolgáltató székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 7.

A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: info@riderline.net

A szolgáltató internetes honlapjának címe: www.riderline.net

Cégjegyzékszáma: 01-09-172519

Adószáma: 24330813-2-42

Telefonszámai: 0036 20 200 6990

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-82878/2015

A szerződés nyelve: magyar

 

 1.  A Szolgáltatás rövid bemutatása

 

A Szolgáltató a RiderLine Tv üzemeltetésével folyamatos, jó minőségű online közvetítés biztosít számos magyarországi díjugrató és egyéb lovas versenyről, rendezvényről.

 

A jelen Általános Felhasználói Szerződésben részletezett – a Szolgáltató által, az általa üzemeltetett honlapon (www.riderline.net) nyújtott – szolgáltatás (a továbbiakban: RiderLine TV) a Díjugrató Szakág által szervezett magyarországi díjugrató versenyek és programok  internet alapú megfelelő minőségben történő, élő (lineáris), illetve Felhasználó általi lehívásra történő (on-demand) közvetítését, továbbá a  közvetített eseményekkel kapcsolatos egyéb információkhoz, médiatartalmakhoz való – Felhasználó általi – hozzáférését tartalmazza.

 1. 3. A Szolgáltatási jogviszony
  1. 3.1.A jogviszony létrejötte

 

A szolgáltatási jogviszony a Szolgáltató honlapján (www.riderline.net) elérhető regisztrációs adatlap kitöltésével, a 3.3 pontban felsorolt szolgáltatási csomagok díjának befizetésével, valamint jelen Általános Felhasználói Szerződés elfogadásával jön létre a regisztrált Felhasználó és a Szolgáltató között.

  1. 3.2 A RiderLine TV szolgáltatások tartalma

 

A RiderLine TV – Szolgáltató által üzemeltetett – honlapján (www.riderline.net) elérhető tartalom csak regisztrált Felhasználók számára, az egyes szolgáltatási csomagok díjának megfizetését követően érhető el. A RiderLine TV az alábbi szolgáltatásokat kínálja a Felhasználók számára:

 

3.2.1.  a Díjugrató Szakág által szervezett díjugrató versenyek élő, valamint lehívásra történő (on-demand) közvetítése a regisztrált Felhasználók számára. Ezen szolgáltatás a Díjugrató Szakág által szervezett – bármely helyszínen – lebonyolított verseny esetében mind élő mind on-demand közvetítést tesz lehetővé megfelelő, a 2. számú mellékletben részletezett paraméterek szerinti minőségben.

 

3.2.2. A RiderLine TV honlapja a 3.2.1. szerinti közvetítésen túl az eseményekkel kapcsolatosan egyéb információkat és médiatartalmat is biztosít a regisztrált Felhasználók részére.

 

Ilyen, a honlapra feltöltött egyéb információ- és médiatartalomnak tekinthető pl. a versenyek előtti beharangozók, interjúk, a versenyek közbeni és a versenyt követően készített helyszíni interjúk, versenyzőkkel, összefoglaló cikkek, fotók… Továbbá a versenyekről történő rövid vagy részletes összefoglalók, speciális témákat felölelő anyagok.

 

Egyéb, a RiderLine TV honlapján elérhető tartalomnak minősül a 3.2.1. szerint közvetítésre kerülő eseményeket népszerűsítő speciális esemény közvetítése, az eseményekről készített összefoglaló, stb.

  1. 3.3 Szolgáltatási csomagok

 

A 3.2 pontban bemutatott RiderLine TV szolgáltatások igénybevételére Szolgáltató creditpont-rendszerű előfizetési rendszert alakított ki, amely alapján a Felhasználó a www.riderline.net/elofizetes/ elérhetőség alatt kidolgozott szolgáltatási csomagok (előfizetések) közül választhat, mely tartalmazza a mindenkori előfizetői csomagok árait és a csomagok által tartalmazott crediteket. A csomagok a megvásárlástól számított 2 éven belül használhatók fel (credit-csomag érvényességi időtartama).

 

A megvásárolt creditek a credit-csomag érvényességi időtartamán belül a Felhasználó által választottak szerint szabadon használhatók fel, az általa választott időpontban és esemény megtekintésére, azzal, hogy a felhasznált credit érvényessége mindig a felhasználás napja 00:01-től aznap 23:59-ig tart.

 

A credit felhasználással kapcsolatos tudnivalók: 1 creditpont csak az archívumban szereplő videók megtekintésére elegendő. Az élő közvetítés országos minősítő versenyek esetében 2 credit pontért tekinthető meg. Bajnokságok és nemzetközi versenyek megtekintése élőben 4 credit pontért elérhető. A creditek érvényessége 1 naptári napra szól (00:01-től 23:59-ig), amely időtartam alatt a Felhasználó korlátlan számban beléphet a felhasználó nevével és jelszavával. Éjfélkor minden felhasználót automatikusan kiléptet a rendszer, belépés 00:01-től lehetséges. Mind a közvetítés mind pedig az archívum csak 1 számítógépről (tabletről, telefonról) elérhető,  A kódok kiadása esetén (valaki több helyről próbál meg belépni ugyanazzal a kóddal) a rendszer kidobja a Felhasználót és nem tudja igénybe venni a szolgáltatást!

 

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosult árak csak a módosítást követő creditek, credit-csomagok vásárlására vonatkoznak, a megvásárolt creditek, credit-csomagok a vásárláskori feltételek szerint használhatók fel.

A megvásárolt előfizetői csomagoktól utóbb Felhasználó egyoldalúan nem állhat el, díjvisszatérítésre nem tarthat igényt.

 

  1. 3.4. Ügyfélszolgálat

 

A Szolgáltató a Felhasználók gyors és korszerű kiszolgálása, valamint a folyamatos kapcsolattartás érdekében ügyfélszolgálatot üzemeltet, RiderLine TV Ügyfélszolgálat néven. A RiderLine TV Ügyfélszolgálat feladata a Felhasználók RiderLine TV-vel kapcsolatos tájékoztatása, információk nyújtása; a RiderLine TV előfizetések díjfizetésével kapcsolatos kérdések ügyintézése; a Felhasználók adatainak kezelésével kapcsolatos, valamint a Felhasználók hibajelzéseinek, panaszainak és észrevételeinek azonnali továbbítása a Szolgáltató felé a RiderLine TV zavartalan működése érdekében.

 

A RiderLine TV Ügyfélszolgálat kizárólag elektronikus úton érhető el, az alábbi elérhetőségen:

E-mail cím: info@riderline.net

 

A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a RiderLine TV Ügyfélszolgálatán jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Felhasználó által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik. Szolgáltató vállalja, hogy Szolgáltatónál jelentkező meghibásodás kijavítását lehetőleg 24 órán belül megkezdi.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás speciális jellegére tekintettel a Szolgáltató reklamációt 24 órát meghaladó folyamatos közvetítéskiesés esetén fogad el. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatótól független okból az internet-kapcsolat nem működik és/vagy áramszünet van és/vagy bármilyen vis maior helyzet következik be, akkor Felhasználó díj visszatérítésre nem jogosult, ugyanakkor az ilyen helyzetben lehívott creditet jogosult újra felhasználni.

 

  1. 3.5. A szolgáltatások igénybevételének technikai követelményei

 

A legjobb felhasználói élmény eléréséhez szükséges technikai minimumkövetelményeket, valamint az ajánlott felhasználói szoftvereket (webböngészőket és flash playereket) az 1. számú mellékletben foglaltuk össze.

 

Habár a RiderLine TV szolgáltatásait úgy is élvezheti, hogy nem követi ajánlásainkat, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy csak korlátozottan támogassuk, vagy megtagadjuk a támogatását az 1. számú mellékletben meghatározottól eltérő technológiáknak, szoftvereknek és hardvereknek.

 

  1. 3.6 Szerzői jog

 

A RiderLine TV honlapján megjelenő valamennyi szoftver, szöveg, grafika, kép, hangfelvétel, audiovizuális felvétel és más tartalom (a továbbiakban: “Honlapra feltöltött tartalom”) jogosultja a Szolgáltató.

 

A Honlapra feltöltött tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapra feltöltött tartalom jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. A Felhasználó a Felhasználói jogosultságával nem szerez semmilyen jogot a tartalomra nézve, és a Honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon használhatja fel.

 

A Honlapra feltöltött tartalmat tilos adásvétel, jogátruházás, engedményezés, felhasználási engedély, alfelhasználási engedély tárgyává tenni. A Honlapra feltöltött tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra történő betöltése kifejezetten tilos.

 

Továbbá a Honlapra feltöltött tartalom többszörözéséhez, módosításához, átdolgozásához, terjesztéséhez vagy nyilvános helyen (közösségi tereken vagy vendéglátó ipari egységekben) történő megosztásához, közzétételéhez, illetve bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra való felhasználásához a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

 

Minden, az előbbiekben nem szabályozott felhasználási mód szintén a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.

 

A szerzői jogok megsértése esetén a jogsértést elkövető személy 1.000 EUR kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak. Amennyiben a jogsértő magatartás az annak megszüntetésére történő felhívás ellenére sem szűnik meg, a kötbér összege további 2.000 EUR-val növekszik.

 

  1. 3.7 Szolgáltatási jogviszony időtartama

 

A szolgáltatási jogviszony határozott időre jön létre, a 3.3 pontban részletezett szolgáltatási csomagok (előfizetések) által lefedett periódusra vonatkozóan, mely időtartam alatt a Felhasználó a szolgáltatást a crediteknek megfelelően jogosult bármikor igénybe venni.

 

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegéből eredően, a szolgáltatás igénybevételével elállási, felmondási jogát elveszti (45/2014. Korm. rendelet 29.§), és ezen tájékoztatást a Fogyasztó kifejezetten tudomásul vette. A Szolgáltató ezen beleegyezéssel kezdi meg a szolgáltatás nyújtását.

 

  1. 3.8  A regisztrált Felhasználói jogosultság megszüntetése

A regisztrált Felhasználói jogosultság az Általános Felhasználói Szerződés 4.6 pontjában leírt módon szüntethető meg.

 

  1. 3.9 Jogok és kötelezettségek

 

  1. 3.9.1 Felhasználó jogai és kötelezettségei

 

A Felhasználó kijelenti, hogy jelen Általános Felhasználói Szerződés elfogadásával Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe kívánja venni.

 

A Felhasználó hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás, téves megrendelésből fakadó kárt a Felhasználó maga viseli.

 

A Felhasználó hibájából jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal. Felhasználó kijelenti és vállalja, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli.

 

  1. 3.9.2 Szolgáltató jogai és kötelességei

Szolgáltató vállalja, hogy a 3.2 pontban bemutatott szolgáltatásokat a regisztrált Felhasználók részére – az előfizetés teljes időtartama alatt – elvárható minőségben, a 2. számú mellékletben meghatározott színvonalhatáron belül nyújtja.

 

Szolgáltató a versenyt szervezők, rendezők, partnercégek bármely magatartásáért, illetve az általuk a Felhasználónak okozott kárért nem felelős. Szolgáltató jogosult jelen szolgáltatási jogviszonyból eredő jogait harmadik személyre átruházni.

 

A szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi fontos információt és Általános Felhasználói Szerződés változást, a Szolgáltató www.riderline.net honlapon teszi közzé, valamint értesítést küld a Felhasználó regisztrált e-mail címére a változás tényéről, mely értesítési módot a Felhasználó elfogadja.

 

 1. 4.  Adatvédelem, adatbiztonság
  1. 4.1. A személyes adatok védelme

 

A Szolgáltató adatkezelést a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált Felhasználók esetében végez. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát eljuttatja a RiderLine TV honlap üzemeltetőjéhez (a Szolgáltatóhoz), ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

 

A Szolgáltató az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

Ezen hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja, az info@riderline.net e-mail címen.

  1. 4.2. Az adatkezelés jogalapja

 

A Szolgáltató bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. §-a alapján az érintett hozzájárulása mellett kezeli.

 

  1. 4.3. A kezelt adatok köre

 

 1.  Kötelezően megadandó adatok

 

A Felhasználó által a – Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kötelezően, az internetes felületen történt regisztráció során megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, titulus, e-mail cím, telefonszám, nem, számla adatok, egyéb adatok illetve céges regisztráció esetén a kapcsolattartó neve és adatai, adószám, egyéb adatok.

 

 1.  Honlap-statisztikai adatok

 

A honlap megtekintése során rögzítésre kerülhet a Felhasználó számítógépének IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

A Szolgáltató különféle technológiai megoldásokat alkalmaz az adatok gyűjtésére és tárolására, amikor a Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatásait használja, és ez azzal is járhat, hogy a Szolgáltató egy vagy több cookie-t vagy névtelen azonosítót küld a Felhasználó eszközére. A Szolgáltató cookie-kat és névtelen azonosítókat akkor is alkalmaz, amikor olyan szolgáltatásokat használ, amelyeket partnerei számára kínál, így például hirdetési szolgáltatásokat.

 

  1. 4.4. Az adatkezelés célja

 

 1.  Kötelezően megadandó adatok

 

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználói jogosultság azonosítása, valamint a szolgáltatások megrendelésének elektronikus vagy egyéb módon történő visszaigazolása, kényelmi funkciók biztosítása.

 

 1.  Honlap-statisztikai adatok

 

Az oldal megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

 

A honlap megtekintése során összegyűjtött adatokat a Szolgáltató szolgáltatásai nyújtására, fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új szolgáltatások fejlesztésére, továbbá a Felhasználó védelmére használja fel. A Szolgáltató az adatokat egyénre szabott tartalmak kialakítására és kínálására is hasznosíthatja.

 

A Felhasználó által a regisztráció során megadott nevet a Szolgáltató valamennyi olyan, a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásban felhasználhatja, amelyhez a Szolgáltató honlapján történt regisztráció adatai szükségesek.

 

Amikor a Felhasználó felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval, a Szolgáltató megőrizheti nyilvántartásaiban a Felhasználóval folytatott kommunikációt. A Szolgáltató a Felhasználó e-mail címét felhasználhatja, hogy szolgáltatásairól tájékoztatást biztosítson a Felhasználó részére, illetve a Felhasználók részére rendszeresen hírlevelet küldjön.

 

A cookie-kból és más technológiai megoldásokból összegyűjtött információkat a Szolgáltató úgy használja fel, hogy a felhasználói élményt, valamint szolgáltatásai általános minőségét továbbfejleszthesse (például nyelvi beállítások megőrzése).

 

  1. 4.5 Az adatkezelés időtartama

 

 1. Kötelezően megadandó adatok

 

A Felhasználó által kötelezően megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig nyilvántartja, amíg a Felhasználó nem kéri adatai törlését. Törlési igényének beérkezésétől számított 30 munkanapon belül a Szolgáltató az adatokat törli, és azokat a mindenkori számviteli szabályok szerint előírt ideig, – és csupán e célból -, a Felhasználók adataitól elkülönítve őrizzük.

 

Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

 

 1. Honlap-statisztikai adatok

 

Az oldal megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében – az utolsó látogatás időpontjának kivételével – a látogatástól számított 30 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a Felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

 

  1. 4.6 A személyes adatok, tagság törlése

 

A törlési igényt e-mailben az info@riderline.net címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 30 munkanapon belül eltávolítja az adatokat a központi adatbázisból.

 

Törlés esetén a profilban szereplő adatok nem állíthatóak helyre. Újabb regisztráció esetén a korábbi adatok szintén nem állíthatók helyre, ennek megfelelően a korábban regisztrált e-mail cím sem használható.

 

  1. 4.7 Személyre szabott reklámok

 

A Felhasználók érdeklődési körének megfelelően a Szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A hírlevél szolgáltatást a Felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

 

  1. 4.8.  Adatbiztonsági intézkedések

 

A személyes adatokat a Szolgáltató biztonságos szerveren tárolja.

 

  1. 4.9.  Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

  1. 4.10  A vásárlók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

 

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@riderline.net címre kell eljuttatni, amire  15 munkanapon belül írásban választ kap az érintett. A tájékoztatás ingyenes.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha:

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) a Felhasználó kéri az adatok törlését a 4.6. pont alatt meghatározottak szerint
 3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e)azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettnek a fenti jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

  1. 4.11  Felelősség

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a RiderLine TV tesztelése, próbaüzeme 2015. szeptember 30.-áig tart. A próbaüzem ideje alatt felmerülő bármilyen technikai problémával kapcsolatban a Felhasználót kártérítésre vagy díjfizetésre való jogosultság nem illeti meg.

 

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár.

 

A Szolgáltató által üzemeltetett honlapon található esetleges külső hivatkozások (a Szolgáltató által üzemeltetett honlaptól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt.

 

A honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár. A honlapon megjelenő nem megfelelő tartalmú hirdetéseket Szolgáltató törölheti.

 

  1. 4.12  Jogérvényesítési lehetőségek

 

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

További kérdéssel, illetve észrevételeivel kapcsolatban kérjük, keresse a RiderLine TV Ügyfélszolgálat munkatársát a 3.4 pontban megadott elérhetőségeken.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

URL: http://naih.hu

 1. 5.  Az általános Felhasználói Szerződés elfogadása, a szolgáltatási díj mértéke és a fizetési módok meghatározása

 

  1. 5.1.  Általános Felhasználói Szerződés elfogadása

 

Amennyiben a Felhasználó az internetes felületen történő regisztráció során a fentebb felsorolt adatait a Szolgáltatóhoz eljuttatja és a jelen Általános Felhasználói Szerződést elfogadja, valamint a Bankkártya regisztrációs folyamat lezárulta után, annak kattintásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető adatait jelen szolgáltatási jogviszonyban felhasználhassa, valamint a szolgáltatás díját számlájáról levonhassa, a felek között a szerződés érvényesen létrejön.

 

  1. 5.2 Az egyes előfizetések esetén fizetendő díj

A 3.3 pontban meghatározott egyes szolgáltatási csomagok (előfizetések) igénybevétele esetén a www.riderline.net  honlapon meghirdetett mindenkori díjszabás az irányadó.

 

  1. 5.3 A lehetséges fizetési módok

 

A 3.3 pontban meghatározott szolgáltatási csomagok (előfizetések) díjának kifizetésére a Szolgáltató az alábbi lehetőségeket biztosítja:

 

 • bankkártya használatával
 • átutalással
 • a rendezvények helyszínén készpénzes befizetéssel

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatási csomagok (előfizetések) díjának az előbbiekben bemutatott módokon történő befizetését igazoló pénzügyi bizonylatokat elektronikus formában (elektronikus számla) is elkészítheti. Az így elkészült elektronikus számlákat a Szolgáltató sikeres fizetés esetén a Felhasználó megadott e-mail címére is elküldi, illetve online számlázó rendszert üzemeltető szolgáltató honlapján a későbbiekben kizárólag a Felhasználó számára elérhetővé / letölthetővé is teszi.

 

  1. 5.4.  Bankkártyával történő fizetés, bankkártya regisztráció biztonsága

 

Bankkártya-regisztrációt a Tagok a PayU – továbbiakban: PayU – felületén keresztül végezhetik el. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokat sem az Üzemeltető, sem a PayU nem tárolja el, azokhoz hozzá nem férnek. Az ismétlődő fizetések a PayU rendszerén keresztül a mindenkor hatályos kártyatársasági szabályoknak megfelelően kerülnek lebonyolításra.

 

 1. 6.   Záró rendelkezések
  1. 6.1 Általános Felhasználói Szerződés célja

 

Jelen Általános Felhasználói Szerződés a Szolgáltató és a vele tartós szerződési kapcsolatba lépő regisztrált Felhasználó között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen Általános Felhasználói Szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

  1. 6.2. Általános Felhasználói Szerződés Hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Felhasználói Szerződést részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosításig jelen Általános Felhasználói Szerződés rendelkezései hatályban maradnak. A szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi fontos információt és az ÁSZF változtatást a Szolgáltató a www.riderline.net honlapon teszi közzé, valamint értesítést küld a Felhasználó regisztrált e-mail címére a változás tényéről, mely értesítési módot Felhasználó elfogad.

 

  1. 6.3  Viták rendezése

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból eredő minden vitás kérdést lehetőleg békés úton kívánnak megoldani. Abban az esetben, ha a vitás kérdésben nem sikerül írásbeli megállapodást kötniük, akkor a Felek a jelen Általános Felhasználói Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vitás kérdésben alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Békéltető testületek: A Felhasználó, amennyiben a vonatkozó jogszabályok értelmében fogyasztónak minősül  – fentieken túl – a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából jogosult a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez, mint a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testülethez fordulni.
Felek jelen általános szerződési feltételeket elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyták.

7  Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) Riderline Kft. (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) által a(z) http://www.riderline.net/, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70- 72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 1. számú melléklet

Ajánlott technikai követelmények

 

Szoftverkövetelmények:

 

Az alábbi specifikus webböngészőket és flash player verziókat ajánljuk, melyek kompatibilitását Szolgáltató tesztelte:
Flash Player (Adobe) 10.0 vagy újabb Internet Explorer (Microsoft) 7.0 vagy újabb Firefox (Mozilla) 3.0 vagy újabb Google Chrome
Kérjük, győződjön meg róla, hogy internet kapcsolata és PC/mobil eszközeinek hardver konfigurációja megfelelő a Szolgáltató által nyújtott online streaming szolgáltatáshoz.

A javasolt minimum PC hardver konfigurációk a következők:

Processzor: Core2Duo (fizikailag többmagos processzor) 2 GHz, Memória: 2-3 GB, Videokártya: min. 256 MB dedikált ram Hardware-es gyorsítás támogatással.  Operációs rendszerek: Windows 7, 8, 8.1; OSX 10.x, Linux Ubuntu

 

Windows XP nem javasolt mivel valószínű régi kis teljesítményű gépen fut, mely nem rendelkezik elegendő processzor illetve grafikus támogatással.

 

Amennyiben Android, illetve iOS készülékről nézné a közvetítést, fontos tudnod, hogy a HTML5 streaminget az Android 4.0-től támogatja. Korábbi verzió esetén ajánljuk Riderline TV alkalmazásunkat a Google Play ill Apple Store áruházakban. iOS esetén már 5.0-tól támogatott a HTML5 video stream. Ha az iOS készülék nem nyitja meg a streamet célszerű minden alkalmazást bezárni és kikapcsolni a készüléket 2 percre, hogy a cache tárat kiürítse.

 

Az élő adás a következő kódolást használja: x264. A Riderline által javasolt internet kapcsolat letöltési sebessége legalább 2 Mbps SD közvetítés esetén, HD közvetítéshez min. 4 Mbps. Ezt a fix sávszélességet kell biztosítania  az internet szolgáltatónak, melyet a garantált minimum sávszélességgel kell összeegyeztetni.

 

Mobil internet esetén 3G HSUPA ill 4G csatlakozás ajánlott GPRS és EDGE nem elegendő sávszélesség a folyamatosan élvezhető közvetítéshez.


Mielőtt bármely élő közvetítést elkezdené nézni, győződjön meg róla, hogy semmilyen más szoftver, amely alkalmas arra, hogy a sávszélességet csökkentse, illetve a hardvert lassítsa, nem fut a számítógépen illetve a hálózaton, amelyhez csatlakozni kíván. Ellenőrizze, hogy az 1935 port engedélyezett-e a hálózaton (céges hálózatokon blokkolt a streamingek portja)

 1. számú melléklet

 

 A szolgáltatások technikai színvonala

 1. Minőségi követelmények

1.1 SD közvetítés

 – Elvárt felbontás 405p (720×405)
– pixel – aspect ratio 16:9
– Codec: H264
– Fps 30
– Bitrate: 500 – 1300 Kbps

1.2 HD Közvetítés

 – Elvárt felbontás minimum 720p (1280×720)
– pixel – aspect ratio 16:9
– Codec: H264
– Fps 30
– Bitrate: 1500 – 2800 Kbps

  1.3 Archívum

 – Elvárt felbontás minimum 720p (1280×720)
– pixel – aspect ratio 16:9
– Codec: H264
– Fps 30
– Bitrate: 6000 Kbps

X